top of page

om oss

oss.jpg
Naturligt beteende - nyckeln till djurvälfärd

På Hagens Gård hittar ni hästar som strövar i flock över stora marker dygnet runt och här finns hotade lantraser som ingår i genbanker för bevarande. Naturligt beteende är en hörnsten i djurs välfärd och det är viktigt för oss att erbjuda våra djur en så god miljö som möjligt. Vi som driver gården heter Daniel och Angelica och vi har en gedigen bakgrund inom etologi och zoologi.

Hagens Gård ligger på Orust, den gröna ön i väst och vi blev båda förälskade i fastigheten vid första ögonkastet! Vi arbetar till vardags som djurparkszoologer och har därmed ett stort djurintresse som bortsett från hästar sträcker sig från insekter till elefanter. Då vi arbetar med djurvälfärdsfrågor varje dag har under åren ett allt större behov av att ifrågasätta hur hästar hålls idag väckts. Våra sällskapsdjur må vara domesticerade, men deras naturliga beteendebehov har inte försvunnit på vägen.

 

Detta ifrågasättande gick så långt att vi började leta efter en egen gård och när vi hittade Hagen var det som att komma hem. Här går våra hästar samt några inackorderingar på lösdrift året om i flock över stora marker med tillgång till ligghallar, vilket erbjuder dem ett så naturligt liv som möjligt i en artificiell miljö. Det är, totalt sett, inte många av dygnets 24 timmar vi spenderar aktivt med våra hästar och då är det värt mycket att de får utlopp för sina naturliga beteendebehov resten av tiden. Vår ambition med gården är att bedriva inackordering för häst, hålla ett antal hotade lantraser i genbank samt utveckla den ännu mer mot kursverksamhet där vi kan skapa en plattform för sund djurhållning med etologi i fokus.

Eto-lo-vadå? Etologi är läran om djurs beteende vilket vi båda har en masterexamen i och det genomsyrar vår syn på djur och vikten av att de får utföra sina naturliga beteenden. Vi tror och verkar utifrån att grunden i en god djurvälfärd baseras på fria val och kontroll. Möjligheten att kunna påverka sin situation är minst lika viktig för djuren i vår närhet som för oss själva. Genom att erbjuda dem kontroll i vardagen kan en helt ny dimension i er relation skapas. Rätt skötsel, djurhållning, nutrition, miljöberikning och träning är alla viktiga faktorer för ett djurs välfärdsstatus. Vi kan med enkla medel påverka alla dessa områden för att erbjuda våra djur en bra tillvaro. Detta gäller såväl tama djur som vilda djur i park! 


Förutom etologi har våra respektive utbildningar även innehållit stora delar bevarandebiologi. Vi står idag inför den sjätte massutrotningen av arter och gröna alternativ är idag viktigare än någonsin. Därför känns det extra viktigt för oss att Hagens Gård till stor del drivs runt på grön el som producerats av egna solpaneler och vi är stolta över att även kunna sälja grön el ut på elnätet. Vi odlar dessutom egna grönsaker och tar tillvara på ägg och honung från gårdens höns och bisamhällen. Hönsen tillhör den hotade rasen Bohuslän-Dals svarthöna och här finns även får och kor av hotade lantraser. 

 

Med 25 års samlad erfarenhet av bevarande från djurparksbranschen så erbjuder vi via vårt konsultföretag Djurparkszoologen, www.djurparkszoologen.com , zoologisk och etologisk konsultation samt utbildning gentemot djurparker och andra intressenter så som 4H-gårdar, föreningar och naturbruksgymnasium.

Vill du veta mer eller är du intresserad av lösdriftsplats här på Hagen? Välkommen att kontakta oss via mail eller telefon!

Mvh
Daniel & Angelica

 

 

apa_edited.jpg
Vidareutbildning
 • Djurtransportörsutbildning för djurparksdjur + IATA 

 • D9 för djurparksdjur

 • Viltrehabiliteringskurs KFV  

 • Immobiliseringslicens

 • EAZA - Introduction to EEP Management           

 • EAZA – Advanced Animal Welfare

 • EAZA - Re-evaluating animal training: are we maximizing welfare?    

 • EAZA – Animal Welfare                   

 • EAZA – Funding for In situ conservation programmes 

 • SHAPE Enrichment Workshop

 • Animal Training Workshop with Barbara Heidenreich x 5

Specialuppdrag
 • Hållande av stambok för myskoxe EAZA

 • Medlem i EAZA Small Carnivore TAG

 • Medlem i EAZA Animal Training Working Group

 • Medlem samt sammankallande av bevarandegrupp SDF 

 • Ledamot i Göteborgs djurförsöksetiska nämnd

bottom of page